Blog

Veteriner Dükkânı Açmak için Gerekenler

Veteriner dükkânı açmak için gerekenler

Veteriner klinik veya poliklinik açmaya karar verdikten sonra neler yapmalıyım ya da veteriner klinik açmak ne kadara mal olur gibi sorular sıklıkla araştırılmaktadır. Bu konuda geçmişteki tecrübe ve deneyimlerden yola çıkarak uzman veterinerlerin tavsiyeleri bulunmaktadır.

Veteriner Dükkânı Açma için Gerekli Malzeme ve Ekipmanlar

İlk olarak veteriner kliniğinizin ya da polikliniğin tam olarak nerede faaliyet göstereceği konumu belirlemelisiniz. Bu aynı güzergâh üzerinde farklı veterinerler ile yan yana olmanızı engeller ve sizlere daha fazla müşteri de kazandırır. İhtiyaçlar halinde birbirinden uzak olan veteriner klinikleri veteriner işletme ya da sahiplerine daha fazla kazanç sağlamaktadır. Bu önemli maddenin gerekliğini daha fazla detaylandırmak gerekirse; yer seçimi faaliyet göstereceğiniz (göstermeyi düşündüğünüz) alanda bir başka veteriner klinik olup olmadığı, başka klinikler bulunuyorsa da hangi ihtiyaçları karşılayıp karşılamadıkları ya da ulaşılabilir olmaları, otopark alanlarının olup olmaması, hangi tıbbi cihazların bulunduğu gibi araştırmalar yapmanızı gerektirir. Yakınızda olan bir başka veteriner klinikten daha farklı hizmetler sunmanız sizi rakiplerinizden ayırmaktadır.

İhtiyaçlarınıza uygun bir alan bulmanız halinde veteriner klinik açma yönetmeliklerinde belirtilen koşullara uygun bir hale getirmenizde gerekmektedir. Özellikle tüm bölümlerin zemin olarak düz olması, zeminden tavana kadar çok kolay bir şekilde temizlenebilir olması, dezenfekte ve steril işlemlerinin kolayca yapılabilir olması oldukça önemli olan hususlar arasında yer alır. Veteriner dükkânı açmak için gerekenler sadece bunlar ile sınırlı değildir. Aynı zamanda bölümlerin birbirine yan yana olacak şekilde bitişik olması ve her bölüm kapısında 5×20 santimetre ebatlarında ve ne amaçla kullanıldığını açıkça belirten yazılar olması da önemlidir. Ayrıca her bölümde çöp kovaları, tıbbi atıklar için her iki yüzünde de “DİKKAT TIBBI ATIK” ibaresi bulunan ve yönetmeliğe göre KIRMIZI renk olması gereken torbaların da olduğu tıbbi atık kutuları bulunması zorunludur.

Bir başka önemli unsur ise veteriner hekim odalarıdır. Veteriner hekim odası denildiğinde genelde evcil hayvanların sahipleri ile görüşeceğiniz, anamnez alacağınız ya da reçete ve ilaç yazacağınız genelde tıbbi büro malzemeleri ile donatılmış ve en az 10 m2 büyüklüğünde olan odalar düşünülmektedir. Veteriner dükkânı açmak için gerekenler arasında en önemli unsurlardan biri muayene odaları olmaktadır. Bir muayene odası, hayvanların fiziksel muayene edileceği, aşı serum ve biyolojik madde uygulamaların yapıldığı alandır. En az 6m2 olması gerekir. Bu alanda veteriner hekim görevini rahatça icra edebilir ayrıca bu alan içerisinde soğutucu da bulunmalıdır. Bir başka gerekli malzeme muayene masalarıdır. Muayene masaları ilgili yönetmeliğe göre en az 95x110x60 cm ebatlarında olmalı. Ayrıca paslanmaz malzemelerden üretilmiş olmalıdır. Diğer ekipmanlar ise; tedavi ekipmanları, medikal cihaz ve el aletleri, olası durumlar için yangın söndürme cihazları, dezenfektan koyma kapsülleri, eldivenler, aşı dolapları vs. sayılabilir. Tüm bu araç ve gereçler veteriner dükkânı açmak için gerekenler arasında sıralanmaktadır.

Veteriner Kliniği Açma için Gerekli Belgeler

Veteriner kliniği açmak istediğinizde sadece araç ve gereçleri sağlamanız ya da sahip olmanız yeterli değildir. Ayrıca veteriner kliniği açmak için gerekli evraklar nelerdir ve nasıl sahip olursunuz bunları da öğrenmeniz gerekmektedir. Bir veteriner kliniği açmak için gerekli evraklar listesi şu şekildedir;

  • Herhangi bir üniversitenin 4 yıllık eğitim veren Veterinerlik Bölümü Mezun Diploması (noter onaylı olmak zorunda)
  • Nüfus cüzdanı sureti
  • Nüfus ve Vatandaşlık Kurumundan alınmış son 6 ayı gösteren ikametgâh belgesi
  • 3 adet olmak üzere vesikalık veya biyometrik fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
  • Teknik resim kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmış veteriner klinik ve bölümlerini ayrıntılı gösteren plan
  • Bağlı bulunulan veteriner hekimler odasından alınmış oda kayıt listesi
  • Bağlı bulunulan veteriner hekimler odasından alınmış mesleği icra etmeye dair hiçbir sakınca bulunmadığına dair onaylı yazı
  • Valilik makamına klinik açma istediğini belirten dilekçeler

Bu belgelerin tamamı eksiksiz ve hatasız bir şekilde alındıktan sonra veteriner klinik açma işlemi için valiliğe başvuru yapılır. Veteriner kliniği açmak için gerekli evraklar ile İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi kararınca yapılan incelemeler ve veteriner hekime ait adres sonrası gerekli tetkik ve inceleme sonrası mevzuata uygun bulunuyorsa klinik için valilik oluru ve il müdürlüğünce de ruhsat düzenlemesi yapılmasının ardından klinik hizmete açılabilir.

Veteriner Kliniği Açma Fiyatı Nedir

Veteriner kliniği açmak ne kadara mal olur sorular yeni klinik açmak isteyen veteriner hekimleri tarafından araştırılan bir konudur. Bir veteriner klinik için aslında net bir fiyat vermek doğru değildir. Çünkü kliniğin açılacağı alan konumu, kiralar, hangi hastalıklara dair hizmetler olacağı, kaç tane hekim çalışacağı, çalışması gereken personel sayısı, alınması gereken araç ve gereçler yıllara oranla farklılık gösterebilir. Günümüzde tam donanımlı bir veteriner kliniği açma maliyeti yapılacak yerde kullanılacak ekipmanlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak burada hesaplamalar yaparken ilk dikkat etmeniz gereken klinik kirası+ alınması gereken ekipmanlar fiyatı oldukça önemlidir. Yukarıda belirtilen miktarın çok altında ya da çok üstünde farklı fiyatlarla da veteriner klinik açılabilir. Burada aslında en önemli unsur veteriner kliniğin açılacağı konumdaki kira ücretleri, ne kadar bir tadilat yapılacağı ve gerekli araçları uygun fiyata tedarik etmektir.